Szukaj
  • Adrian Sosnowski

Jak kupić bezpiecznie mieszkanie - cały proces

Jak uniknąć ryzyka związanego z zakupem nowego mieszkania i nie stracić pieniędzy? Co nam grozi i o co trzeba zadbać? Poniżej cały formalny proces zakupu lokalu.


  • Zadbaj o kompletną dokumentację i skrupulatnie ją sprawdź!

- koniecznie zapoznaj się z podstawą nabycia nieruchomości przez obecnego właściciela

- w przypadku darowizny sprawdź czy dane w dokumentacji pokrywają się z wpisem do KW.

- księga wieczysta (odpis , wydruk elektroniczny)

- wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków

- zaświadczenie o braku zaległości od zarządcy

- zaświadczenie o braku zameldowania

- zaświadczenie o braku przeciwwskazań do założenia KW jeżeli jej nie ma

- zaświadczenie o wysokości zadłużenia hipotecznego

  • Na co jeszcze warto zwrócić uwagę

- rozliczenie mediów za ostatnie 3 miesiące

- rozliczenie ogrzewania

- limit kwoty przelewu na Twoim koncie

- weryfikacja numeru konta i banku zbywcy

- protokół zdawczo-odbiorczy

- weryfikacja CEIDG czy pod danym adresem nie ma zarejestrowanej działalności gosp.

  • Zanim dojdzie do notarialnego przeniesienia prawa własności, zazwyczaj zawierana jest rezerwacja nieruchomości poprzez:

- umowę rezerwacyjną

- umowę przedwstępną cywilnoprawną

- umowę przedwstępną notarialną

33 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie